มีเว็บไซต์เพียงข้ามคืน

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม

  086-311-0482

  anuchaweb@gmail.com

    
     หากท่านมีโดเมนอยู่แล้ว และต้องการย้ายมาใช้บริการพื้นที่และโปรแกรมสำเร็จรูปกับเราสามารถ
     ทำได้ 2 ลักษณะ คือ

 • Change Name Server
  คือ การเปลี่ยน ns ของโดเมน ให้ชี้มายัง Server ของเรา โดยโดเมนของท่านยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการรายเดิม
  มีขั้นตอนดังนี้
  • แจ้งผู้ให้บริการของท่าน หรือ ตัวแทนเองหากสามารถจัดการโดเมนเองได้  ให้เปลี่ยน name server มายัง ns1.joblucky.com และ ns2.joblucky.com
  • ลงทะเบียนสั่งซื้อเว็บไซต์และโอนเงินตามขั้นตอน โดยจะต้องสั่งซื้อเว็บไซต์ Package1 หรือ Package2 ตามปกติ 
  • การลงทะเบียนสั่งซื้อ ในขั้นตอนตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ ให้ลงเป็น ชื่อโดเมนของท่าน.tht.in ก่อน แล้วจึงจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น ดอทของท่านภายหลังจากที่เชื่อมโดเมนเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 

 • Transfer Domain
  คือ การย้ายโดเมนมาให้เราดูแลให้ทั้งหมด มีขั้นตอนดังนี้
  • แจ้งผู้ให้บริการเดิม UNLOCK โดเมนและ ขอ Auth-Code
  • แจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการย้ายพร้อม Auth-Code มายัง info@server.tht.in
  • ลงทะเบียนสั่งซื้อเว็บไซต์และโอนเงินตามขั้นตอน เพื่อติดตั้งพื้นที่ไว้รอโดเมน

 

 

buy_01.png

 

 


2009-2001

บัวหลวง ไอแบงค์ กรุงไทย ออนไลน์ กสิกรไทย ไซเบอร์แบงค์กิ้ง ไทยพาณิชย์ อีซี่เน็ต ทหารไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

AnuchaWeb.com

 วันนี้ 130 คน

 เมื่อวาน 149 คน

 เดือนนี้ 2983 คน

 ทั้งหมด 1065362 คน